Contact advertiser
0715952722 0768558583
₨. 325,000

Additional Details

  • Type of animalLivestock

Description

ජර්සි සහ Friesian  වර්ගයේ කිරි හරකුන් දෙවන පැටව් මුරය සදහා ගැබ් ගන්වා ඇත.  කිරි ප්රමාණය ලීටර් 8-12 අතර දිනකට කිරි දෙවිය හැක.  වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න. 

076-8558583

වාරියපොල, බණ්ඩාරකොස්වත්ත

3835

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know