කළුතර නාගොඩ මාර්ගයේ මහල් නිවසක් විකිණීමට

February 23, 2020 Kalutara, Sri Lanka Ad Views:40 Ad ID: 4053
Contact advertiser
0778718712 0777526376

Additional Details

 • Land size10
 • Land size unitPerches
 • AddressNo. 20/1, STF Road, Nagoda, kalutara
 • Beds4
 • Baths3
 • House Size(sqft)1500

Description

කළුතර නාගොඩ මාර්ගයේ ජාතික සෞඛ්‍ය විද්‍යායතනය අසල දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට ඇත.

මෙම නිවස මහල් දෙකකින් සමන්විතය. එක මහලක බිමේ වර්ගඵලය අඩි 750 කි. මහල් දෙක වර්ග අඩි 1500 කි. එක් මහලක් 

 • නිදන කාමර දෙකයි.
 • සාලය සහ කෑම කාමරය 
 • කුස්සිය / ප්‍රැන්ටිය
 • නාන කාමරය
 • බිම් මහලේ අතිරේක වැසිකිලියක් ඇත.
 • මුළු නිවසටම ටයිල් අතුරා ඇත.
 • මුළු නිවසෙහිම ජනෙල් සඳහා ග්‍රිල් ගසා ඇත.

අනෙක් මහලේද මෙම පහසුකම් ඇත.‍

මෙම ගොඩනැගිල්ල තනි නිවසක් හෝ නිවාස දෙකක් ලෙස පාවිච්චියට ගත හැක.

වතුර මීටර් දෙකක් සහ විදුලි මීටර් සවිකර දෙකක් ඇත.ඉඩම තාප්පයෙන් වටකර ඇත.

ගොඩනැගිල්ල විශාල කිරීමට ඉඩ ප්‍රමාණ ඇත

නිවස පිහිටා ඇත්තේ අංක 20/1, නාගොඩ STF පාර, නිවසේ සිට කළුතර මතුගම මහා මාර්ගයට මීටර් 75, නිවසේ පිටුපස වෙල්යායකට මුහුණලා ඇත. 

4053

Safety and security tips

Always meet in person to inspect the item and exchange money. Never send or wire money to someone you don't know